תחרות ארצית F3C 26/02/2011

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 מרכז חן צרפתי 1

97.65 1953 פתח תקווה אביב לוי 2

הטבלה נערכה ב - 04/04/2011