תחרות ארצית F3C 14/05/2011

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 פתח תקווה אביב לוי 1

99.90 1998 מרכז חן צרפתי 2

הטבלה נערכה ב - 06/06/2011