דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה במסוקי אוירובטיקה - F3C

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 97.65 פתח תקווה אביב לוי 1

199.90 98.65 99.90 100.00 מרכז חן צרפתי 2

הטבלה נערכה ב - 15/12/2011

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F3C 26/02/2011 1

תחרות ארצית F3C 14/05/2011 2

אליפות ישראל במסוקים F3C 17/09/2011 3