תחרות ארצית F2D 05/03/2011

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10 חדרה ואדים זאיקין, ולדיסלב פילטוב, ולרי פולסקי 1

הטבלה נערכה ב - 15/03/2011