תחרות ארצית F2D 26/11/2011

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

80.00 4 מרכז אולג רדיונוב 2

60.00 3 חדרה ולרי פולסקי 3

הטבלה נערכה ב - 05/12/2011