תחרות ארצית F2D 07/05/2011

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

0.6667 80.00 4 חדרה ולדיסלב פילטוב 2

60.00 3 אורח רומן קריצ'מן 3

40.00 2 מרכז אולג רדיונוב 4

40.00 2 חדרה ולרי פולסקי 4

הטבלה נערכה ב - 15/05/2011