תחרות ארצית F2D 05/03/2011

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

0.6667 80.00 4 מרכז אולג רדיונוב 2

60.00 3 חדרה ולדיסלב פילטוב 3

40.00 2 חדרה ולרי פולסקי 4

הטבלה נערכה ב - 15/03/2011