דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים קרב - F2D

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 100.00 חדרה ואדים זאיקין 1

160.00 80.00 40.00 80.00 מרכז אולג רדיונוב 2

140.00 0.00 80.00 60.00 חדרה ולדיסלב פילטוב 3

100.00 60.00 40.00 40.00 חדרה ולרי פולסקי 4

הטבלה נערכה ב - 15/12/2011

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2D 05/03/2011 1

תחרות ארצית F2D 07/05/2011 2

תחרות ארצית F2D 26/11/2011 3