תחרות ארצית F2DS 09/04/2011

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 14 חדרה ואדים זאיקין, ולדיסלב פילטוב, ולרי פולסקי 1

הטבלה נערכה ב - 13/04/2011