תחרות ארצית F2DS 10/12/2011

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 5 חדרה ואדים זאיקין 1

4 אורח קרצ'מן רומן 2

3 אורח יולי זימבובסקי 3

2 מרכז אולג רדיונוב 4

2 חדרה ולרי פולסקי 4

הטבלה נערכה ב - 14/12/2011