תחרות ארצית F2DS 09/04/2011

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 8 חדרה ואדים זאיקין 1

7 אורח בועז טרודלר 2

0.8000 6 רחובות אליעזר רוזנברג 3

0.6000 5 רעננה פטר גויכמן 4

4 מרכז אולג רדיונוב 5

3 אורח קרצ'מן רומן 6

3 חדרה ולדיסלב פילטוב 6

3 חדרה ולרי פולסקי 6

הטבלה נערכה ב - 13/04/2011