אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 29/10/2011

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 83.89 1099 פתח תקווה גלעד זעירא 1

0.8750 74.27 973 חיפה ויקטור מלישב 2

0.7500 74.05 970 פתח תקווה רונן איזנברג 3

0.6250 73.59 964 פתח תקווה עמית שני 4

73.05 957 רעננה פיטר בביאק 5

71.60 938 רחובות אליעזר רוזנברג 6

54.58 715 רעננה פטר גויכמן 7

52.98 694 פתח תקווה אדיר בן אבי 8

41.60 545 פתח תקווה עמית קרפו 9

הטבלה נערכה ב - 03/11/2011