דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני כבלים אוירובטיקה - F2B

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 100.00 פתח תקווה גלעד זעירא 1

92.67 88.26 92.67 פתח תקווה רונן איזנברג 2

88.54 88.54 0.00 חיפה ויקטור מלישב 3

87.74 87.08 87.74 רעננה פיטר בביאק 4

87.72 87.72 86.24 פתח תקווה עמית שני 5

85.35 85.35 80.38 רחובות אליעזר רוזנברג 6

73.10 63.15 73.10 פתח תקווה אדיר בן אבי 7

הטבלה נערכה ב - 15/12/2011

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2B 27/08/2011 1

אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 29/10/2011 2