אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 29/10/2011

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

52.98 694 פתח תקווה אדיר בן אבי 1

41.60 545 פתח תקווה עמית קרפו 2

הטבלה נערכה ב - 03/11/2011