תחרות ארצית F2B 27/08/2011

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1086 פתח תקווה גלעד זעירא 1

0.8571 92.67 1006.4 פתח תקווה רונן איזנברג 2

90.41 981.8 אורח ויקטור מלישב 3

0.7143 87.74 952.9 רעננה פיטר בביאק 4

0.5714 86.24 936.6 פתח תקווה עמית שני 5

80.38 872.9 רחובות אליעזר רוזנברג 6

73.10 793.9 פתח תקווה אדיר בן אבי 7

68.57 744.7 רעננה פטר גויכמן 8

67.14 729.1 פתח תקווה עמית קרפו 9

הטבלה נערכה ב - 31/08/2011