תחרות ארצית F2B 27/08/2011

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

108.90 793.9 פתח תקווה אדיר בן אבי 1

100.01 729.1 פתח תקווה עמית קרפו 2

הטבלה נערכה ב - 31/08/2011