אליפות ישראל ג-1 14/10/2011

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 790 חדרה אלעד ליפשין, אור שבת, ירון קרפל 1

הטבלה נערכה ב - 16/10/2011