תחרות שבועות ג-1 08/06/2011

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 980 תל אביב אוהד ויספלנר, תום ארבל, טל יצחקיאן 1

הטבלה נערכה ב - 09/06/2011