תחרות ארצית בטיסני פ-2 14/05/2011

טיסני פנים פ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 103 בת ים חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 13/06/2011