דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני פנים F1D

סה"כ 2 1 סניף שם מקום

100.00 100.00 100.00 בת ים חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 15/12/2011

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בטיסני פ-2 12/03/2011 1

תחרות ארצית בטיסני פ-2 14/05/2011 2