תחרות ארצית פ-1 14/05/2011

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 175 בת ים חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 13/06/2011