אליפות ישראל בטיסני פנים פ-1 10/12/2011

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 319 חדרה רן שטוב- לצ'קה 1

0.8333 238 חדרה רון שניידר 2

0.6667 209 הרצליה תומר אובליגנהרץ 3

195 הרצליה עמית קדרון 4

178 חדרה צחי אדרי 5

151 חדרה סער איסקוב 6

32 חדרה דור שורקי 7

הטבלה נערכה ב - 12/12/2011