תחרות חנוכה מ-2 23/12/2011

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2875 בת ים מיקי משיח, קובי יצחקוב, אבי אליקים 1

הטבלה נערכה ב - 25/12/2011