תחרות פסח מ-2 16/04/2011

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2765 בת ים שלמה נג'רי, מיקי משיח, קובי יצחקוב 1

הטבלה נערכה ב - 17/04/2011