אליפות ישראל מ-2 14/10/2011

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2877 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, אבי אליקים 1

הטבלה נערכה ב - 16/10/2011