תחלית חופש מ-2 01/07/2011

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2712 בת ים קובי יצחקוב, אבי אליקים, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 03/07/2011