תחרות חנוכה מ-2 23/12/2011

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים מיקי משיח 1

1.0000 100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 1

99.48 955 בת ים אבי אליקים 3

93.65 899 אורח עתניאל כהן 4

91.25 876 בת ים שלמה נג'רי 5

הטבלה נערכה ב - 25/12/2011