אליפות ישראל מ-2 14/10/2011

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 416 בת ים קובי יצחקוב 1

0.7500 100.00 960+ 298 בת ים שלמה נג'רי 2

99.69 957 בת ים אבי אליקים 3

95.21 914 רחובות יורי זילברשטיין 4

81.25 780 בת ים מיקי משיח 5

הטבלה נערכה ב - 18/10/2011