תחלית חופש מ-2 01/07/2011

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 60 בת ים קובי יצחקוב 1

0.6667 95.10 913 בת ים אבי אליקים 2

87.40 839 בת ים שלמה נג'רי 3

83.85 805 בת ים מיקי משיח 4

הטבלה נערכה ב - 03/07/2011