דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע חופשי מ-2

סה"כ 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91.77 בת ים קובי יצחקוב 1

394.27 99.48 99.69 95.10 100.00 89.90 בת ים אבי אליקים 2

391.25 91.25 100.00 87.40 100.00 100.00 בת ים שלמה נג'רי 3

373.02 100.00 81.25 83.85 92.92 96.25 בת ים מיקי משיח 4

277.19 0.00 95.21 0.00 83.23 98.75 רחובות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 25/12/2011

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח מ-2 16/04/2011 1

תחרות שבועות מ-2 07/06/2011 2

תחלית חופש מ-2 01/07/2011 3

אליפות ישראל מ-2 14/10/2011 4

תחרות חנוכה מ-2 23/12/2011 5