תחרות פסח ג-2 16/04/2011

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2846 נהריה גיל חגי, טוביה פייביש, עזרא קראוס 1

2815 ראשון לציון יהונתן שגב, גיורא הרצברג, גיל מיצמכר 2

2751 חדרה ירון קרפל, גלעד מרק, אור שבת 3

הטבלה נערכה ב - 17/04/2011