תחרות חנוכה ג-2 23/12/2011

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 638 הרצליה תומר אובליגנהרץ 1

הטבלה נערכה ב - 25/12/2011