תחרות פסח ג-2 16/04/2011

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 563 בת ים דניאל זורבסקי 1

הטבלה נערכה ב - 17/04/2011