תחרות שבועות ג-2 08/06/2011

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אור שבת 1

2861 נהריה גיל חגי, טוביה פייביש, אברהם ברוך 2

2834 ראשון לציון גיל מיצמכר, יהונתן שגב, עמרי סירקיס 3

הטבלה נערכה ב - 09/06/2011