תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי 11/09/2010

טיסני מנוע גומי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1032 תל אביב קובי כהן, אוהד ויספלנר, אלדר אברהם 1

2.2500 1016 חדרה רון שניידר, סער איסקוב, זיו רשף 2

858 תל אביב טל יצחקיאן, אסף איתן, יובל בישט 3

504 תל אביב טל ברודשטיין, טל בישט 4

502 חדרה פז פליישר, רן שטוב- לצ'קה, צחי אדרי 5

הטבלה נערכה ב - 14/09/2010