תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי 11/09/2010

טיסני מנוע גומי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

360+ 30 חדרה רון שניידר 1

312 תל אביב אלדר אברהם 2

306 תל אביב טל יצחקיאן 3

299 חדרה זיו רשף 4

294 הרצליה תומר אובליגנהרץ 5

271 תל אביב יובל בישט 6

270 תל אביב טל ברודשטיין 7

234 תל אביב טל בישט 8

195 חדרה פז פליישר 9

162 חדרה רן שטוב- לצ'קה 10

145 חדרה צחי אדרי 11

73 חדרה גיא וקנין 12

הטבלה נערכה ב - 14/09/2010