תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי 11/09/2010

טיסני מנוע גומי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 360+ 210 תל אביב קובי כהן 1

0.9333 360+ 159 תל אביב אוהד ויספלנר 2

0.8667 360+ 30 חדרה רון שניידר 3

0.8000 357 חדרה סער איסקוב 4

0.7333 312 תל אביב אלדר אברהם 5

0.6667 306 תל אביב טל יצחקיאן 6

0.6000 299 חדרה זיו רשף 7

0.5333 294 הרצליה תומר אובליגנהרץ 8

281 תל אביב אסף איתן 9

271 תל אביב יובל בישט 10

270 תל אביב טל ברודשטיין 11

234 תל אביב טל בישט 12

195 חדרה פז פליישר 13

162 חדרה רן שטוב- לצ'קה 14

145 חדרה צחי אדרי 15

73 חדרה גיא וקנין 16

הטבלה נערכה ב - 14/09/2010