יום הטיסנאות בגלשונים 23/03/2010

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 21 רעננה רז פרנפס 1

16 ירושלים יערה שטרנבך 2

הטבלה נערכה ב - 31/03/2010