אליפות ישראל בגלשונים 23/10/2010

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 21 תל אביב תום ארבל 1

הטבלה נערכה ב - 25/10/2010