תחרות ארצית F5J 24/04/2010

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3910 רעננה ישראל אופק 1

0.8000 3415 רעננה אור אורינובסקי 2

0.6000 3357 רעננה יוסף ברק 3

3348 רעננה אבי הימאן 4

2183 רעננה גור שפירא 5

2041 נהריה דורון לבקוביץ 6

הטבלה נערכה ב - 29/04/2010