תחרות ארצית F5J 27/11/2010

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11709 רעננה ישראל אופק, אלון ברנע, גור שפירא 1

11546 באר שבע אריאל מאיר, תום דגן, אוהד ורטש 2

הטבלה נערכה ב - 30/11/2010