תחרות ארצית F5J 05/06/2010

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11387 רעננה בעז ברנע, גור שפירא, יוסף ברק 1

הטבלה נערכה ב - 08/06/2010