תחרות ארצית F5J 05/06/2010

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3952 רעננה גור שפירא 1

0.8571 3951 רעננה בעז ברנע 2

0.7143 3846 חדרה חובב מוסרי 3

0.5714 3739 נהריה דורי לבקוביץ 4

3688 פתח תקווה שלומי צ'סטר 5

3483 רעננה יוסף ברק 6

3177 רעננה ישראל אופק 7

3143 רעננה יובל נדל 8

הטבלה נערכה ב - 09/06/2010