דוח ביניים טיסנאי השנה בדאוני השלכה (2מתוך3) F3K

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

194.26 0.00 94.26 100.00 בת ים איתן רוטברט 1

184.15 100.00 84.15 82.25 בת ים דוד וורסין 2

133.18 81.32 51.85 47.17 בת ים גיל שירעז 3

100.00 0.00 100.00 0.00 תל אביב רועי דור 4

1.42 1.42 0.00 0.00 בת ים חיים דדוש 5

הטבלה נערכה ב - 14/09/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 20/03/2010 1

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 22/05/2010 2

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 17/07/2010 3