תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 20/03/2010

טיסני דאון השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 9177 בת ים איתן רוטברט, דוד וורסין, גיל שירעז 1

הטבלה נערכה ב - 24/03/2010