תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 22/05/2010

טיסני דאון השלכה דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 3969 גבעת אלה רועי דור 1

0.6667 94.26 3741 בת ים איתן רוטברט 2

84.15 3340 בת ים דוד וורסין 3

51.85 2058 בת ים גיל שירעז 4

הטבלה נערכה ב - 26/05/2010