תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 20/03/2010

טיסני דאון השלכה דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000
4000 בת ים איתן רוטברט 1

3290 בת ים דוד וורסין 2

1887 בת ים גיל שירעז 3

הטבלה נערכה ב - 24/03/2010