דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון השלכה F3K

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

288.23 93.97 0.00 94.26 100.00 בת ים איתן רוטברט 1

266.40 0.00 100.00 84.15 82.25 בת ים דוד וורסין 2

199.82 99.82 0.00 100.00 0.00 תל אביב רועי דור 3

180.35 44.58 81.32 51.85 47.17 בת ים גיל שירעז 4

100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 תל אביב רונן פז 5

96.85 96.85 0.00 0.00 0.00 רמת גן גיל דביר 6

78.07 78.07 0.00 0.00 0.00 פתח תקווה יצחק (איציק) רונן 7

71.15 71.15 0.00 0.00 0.00 רמת גן יוסי פוקס 8

הטבלה נערכה ב - 07/12/2010

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 20/03/2010 1

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 22/05/2010 2

תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 17/07/2010 3

אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K 13/11/2010 4