תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 22/05/2010

טיסני דאון השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 9139 בת ים איתן רוטברט, דוד וורסין, גיל שירעז 1

הטבלה נערכה ב - 26/05/2010