תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 17/07/2010

טיסני דאון השלכה דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 7310 בת ים דוד וורסין, גיל שירעז, חיים דדוש 1

הטבלה נערכה ב - 20/07/2010